מרוץ כוכב יאיר ה-6 2005 2 קילומטר עממי

אוקטובר 2005