מרוץ האביב ברמה"ש 2003 2 קילומטר תחרותי ילדים

אפריל 2003