טריאתלון תל-אביב 2009 אולימפי עד 39 - גברים ,39-35 אולימפי

יוני 2009

גברים