טריאתלון תל-אביב 2009 אולימפי עד 39 - גברים ,34-30 אולימפי

יוני 2009

גברים