אליפות ישראל במרוצי שדה 2018 בוגרים ארוך, 10,200מ

פברואר 2018