דואתלון פ"ת ,2003 ע"ש אדורם בן דרור חיילים - חיילים 33-40

נובמבר 2003