מרוץ המדרגות של חיפה 2012 קבוצות גיל 1075 מדרגות

מאי 2012