מרתון מדברי באילת 2013 חצי מרתון - גברים 21 50-59 ק"מ

נובמבר 2013