מרוץ סאקוני בת חפר ה- 15 2013 4 ק"מ ריצה תחרותית - 04KMM0119

נובמבר 2013