חצי מרתון פארק הירקון ה-10 2016 10 ק"מ ריצה תחרותית

אוגוסט 2016