מרוץ סאקוני בת חפר ה-18 2016 1.5 ק"מ ריצה תחרותית

נובמבר 2016