מרוץ השומרון ה-4 ע"ש גלעד זר 2015 5 ק"מ ריצה תחרותית

מרץ 2015