מרוץ בנימין ה-7 2015 10 ק"מ הליכה תחרותית

אוקטובר 2015