מרוץ זכרון יעקב ה 5 2007 2 קילומטר ילדים עד גיל 13

ספטמבר 2007