מרוץ המדרגות של עזריאלי 3 2005 זינוק 4-נשים+גברים 50 ומעלה

אוקטובר 2005