חצי מרתון עמק המעיינות 2018 חצי מרתון - ותיקים 70-74 21ק"מ

דצמבר 2018