חצי מרתון עמק המעיינות 2018 חצי מרתון - ותיקים +75 21ק"מ

דצמבר 2018