חצי מרתון עמק המעיינות 2018 חצי מרתון - ותיקות 55-59, 21 ק"מ

דצמבר 2018