מרוץ חיל החימוש 2014 10 ק"מ ריצה תחרותית

אפריל 2014