מרוץ מעגן מיכאל ה-2 2014 2 ק"מ עממי - בנים עד 18

נובמבר 2014