משחה Port2Port 2012 מסלול ארוך 4.3 קילומטר - גברים 20-29

ספטמבר 2012