משחה Port2Port 2012 מסלול ארוך 4.3 קילומטר

ספטמבר 2012