מרוץ מעיין ה- 3 ביישוב עלי 2013 5 ק"מ ריצה תחרותית

יוני 2013