מרתון ירושלים הבינלאומי 2011 10 KM - נערות עד גיל 10 19 ק"מ

מרץ 2011

נשים