מרתון ירושלים הבינלאומי 2011 10 KM - ותיקים 10 75-80 ק"מ

מרץ 2011