מרתון ירושלים הבינלאומי 2011 10 KM - ותיקים 10 70-74 ק"מ

מרץ 2011