מרתון ירושלים הבינלאומי 2011 10 KM - ותיקות 10 55-59 ק"מ

מרץ 2011