מרתון ירושלים הבינלאומי 2011 10 KM - בוגרים 10 45-49 ק"מ

מרץ 2011

גברים