מרוץ מודיעין ה-10, 12.12.2014 10 ק"מ ריצה תחרותית - 10KMM5054

דצמבר 2014