מרוץ פארק המים רעות ה-21 2014 5 ק"מ ריצה תחרותית

דצמבר 2014