חצי מרתון ת"א 2007 חצי מרתון - ותיקים 21 59-55 ק"מ

נובמבר 2007

גברים