חצי מרתון ת"א 2007 חצי מרתון - ותיקים 21 54-50 ק"מ

נובמבר 2007

גברים