חצי מרתון ת"א 2007 חצי מרתון - בוגרות 21 40-44 ק"מ

נובמבר 2007