מרוץ המדרגות של עזריאלי 2009 זינוק 5-נשים, גברים 50

נובמבר 2009