חצי מרתון ירושלים 1994 מרתון - m18-39

אוקטובר 1994

גברים