תחרות אופניים במסגרת המכביה 2013 26קמ נגד השעון

יולי 2013