חצי המרתון הבינלאומי המכבייה ה 18 2009 חצי מרתון פתוח

יולי 2009