מרוץ בניה ה-11 בקרני שומרון 2016 10 ק"מ ריצה תחרותית

דצמבר 2016