מרוץ הערבה, ע"ש יוני פרידמן 2017 10קמ - נשים 35-49 10 ק"מ

ינואר 2017