מרוץ הרצליה ה-10 ע"ש יוסי אבני 2015 2 ק"מ ריצה תחרותית

מאי 2015