מרוץ בניה ה-6 2011 10 ק"מ ריצה תחרותית

דצמבר 2011