מרוץ כוכב יאיר 2011 5 קילומטר ריצה - M0019

נובמבר 2011