מרוץ בניה ה-12 בקרני שומרון 2017 10 ק"מ ריצה תחרותית

דצמבר 2017