מרוץ בתי ספר צהלה השני 2009 ילדים גיל 11

יוני 2009