ריצת שטח דזרט צ'אלנג 2010 ' ריצה 14 ק"מ

דצמבר 2010