מרוץ עין גדי הבינלאומי ה 26- 2008 הליכה 10 ק"מ

פברואר 2008