מרוץ הקפת התבור ה-58 2010 5.5 קילומטר תחרותי

אפריל 2010