מרוץ אייל ה-7 2008 5 ק"מ - ותיקים 5 ,45-49 ק"מ

נובמבר 2008