מרוץ הערבה, ע"ש יוני פרידמן 2017 חצי מרתון

ינואר 2017