מרוץ ירוחם ה-4 'בין מכתש לאגם' 2017 10 ק"מ ריצה תחרותית

ינואר 2017